Arrangementsgruppe
I denne gruppe arbejder vi med ture og arrangementer. Vi laver alt fra små hyggelige ture ud i naturen i Odder Kommune til årsmøder, affaldsindsamlinger osv. 

Kontakt formand Ib Salomon, mail: ibsalomon8300@gmail.com og hør mere. 

 

Lokale sager gruppen
Her arbejder vi med lokale sager. Du kan se en udvidet beskrivelse her.

Vi mødes en gang hver 14. dage og gennemgår aktuelle sager. Sammen skriver vi eventuelle klager og følger forløbet frem til sagens afgørelse.  

Kontakt formand Ib Salomon, mail: ibsalomon8300@gmail.com og hør mere. 

 

Naturplejegruppen
Her mødes vi tre-fire gange om sommeren og plejer udvalgte arealer i Odder Kommune. Det kan være alt fra rensning af Odder Å til bekæmpelse af bjørneklo og andre invasive arter. 

Kontakt formand Ib Salomon, mail: ibsalomon8300@gmail.com og hør mere.