Danmarks Naturfredningsforening i Odder har udgivet 12 foldere om færdsel i den lokale natur. Alle ture er nøje beskrevet med længde, sværhedsgrad, parkering og hvilke særlige forhold, der gælder lige netop på den egn. Det gælder særligt i forhold til plante- og dyreliv, men der er krydret med historiske fortællinger, sagn o.l., hvor historie og natur krydser spor.

Projektet er støttet af Odder Kommune samt fra EU og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (LAG-midler).