Danmarks Naturfredningsforening i Odder har udgivet 15 foldere om færdsel i den lokale natur. Alle ture er nøje beskrevet med længde, sværhedsgrad, parkering og hvilke særlige forhold, der gælder lige netop på den egn. Det gælder særligt i forhold til plante- og dyreliv, men der er krydret med historiske fortællinger, sagn o.l., hvor historie og natur krydser spor.

De kan fra lørdag den 13. april 2019 hentes på Odder Bibliotek, men de ligger også her - og kan hentes på www.dn.dk/VandretureOdder.

 

 

Projektet er støttet af Velux Fonden.