For to år siden blev Ib Salomon stævnet af Aakær Gods der mente, at han havde krænket godsets ære ved at skrive en kritisk pressemeddelelse og et kritisk læserbrev. I juni 2017 blev han frifundet af Byretten i Horsens, men godset ankede dommen til Landsretten, der nu har stadfæstet den. Godset skal inden 14 dage betale ca. 68.000 kr. til DN i sagsomkostninger.


"Jeg er selvfølgelig glad for at være frifundet igen, men ekstra glad over, at dommen fra Landsretten fastslår, at vores kritik var berettiget - godsets advokat hævdede ellers, at der var tale om grove, konkrete udtalelser uden et faktuelt grundlag".


"Desuden fastslår Landsretten, at Danmarks Naturfredningsforening fungerer som "offentlighedens vagthund" og derfor har en vidtgående ret til ytringsfrihed. Så vi fortsætter selvfølgelig med at holde øje med naturen på Aakær Gods, akkurat som vi holder øje med naturen i den øvrige del af kommunen", siger Ib Salomon.

Se også artikel på dn.dk: Landsretten: DN er offentlighedens vagthund

Error executing child request for handler 'System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil+ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper'.