DN Odder har stillet 17 spørgsmål til alle partier, der stiller op til Kommunalvalget 2017 i Odder Kommune. Følg med her på siden og på DN Odder på Facebook.

Frem til valget den 21. november offentliggør vi svarerne her på siden. 

Svar fra partierne: 

Se svar og spørgsmål her på DN-Odders hjemmeside. Alle svar er med - se dem til venstre i menuen. 

 

Spørgsmål til partierne

Kommunalvalg - 21. november 2017 

 

 1. I kommunens allerstørste fredning, Sondrup og Uldrup Bakker, er der et stigende behov for naturpleje - men kommunen har stadig ingen plejeplan, selv om Fredningsnævnet kraftigt har opfordret Odder Kommune til at udarbejde en. Vil I bakke op om en plejeplan?  ___Ja. ___Nej, uddyb gerne jeres svar:

 

 1. Odder Kommune har nu ca. 2200 sommerhuse. Har vi plads til flere? __ Ja, __ Nej. Og kan eventuelle fremtidige sommerhuse være lidt mere eksperimenterende, fx med nye typer sommerhuse, sommerhuse, hvor oprindelig natur i området bibeholdes? __Ja, __Nej, uddyb gerne begge svar:

 

 1. Ifølge kommuneplanen bør der ske skovrejsning ved Boulstrup for at beskytte grundvandet. Men foreløbig er der intet sket - vil i være med til at sætte skub i planerne? ___Ja, ___Nej, uddyb gerne svaret:

 

 1. På Tunø breder rynket rose sig langs kysten. Bør kommunen gå aktivt ind i bekæmpelsen af denne invasive art? ___ Ja, ___Nej, uddyb gerne jeres svar

 

 1. En rekreativ sti mellem Odder og Norsminde har efterhånden stået længe i kommuneplanen (og højt på vores ønskeseddel). Vil I være med til at sætte skub i planerne, så stien snart bliver til noget? ___ Ja, ___Nej, uddyb gerne:

 

 1. Apropos stier: DN Odder ser også meget gerne en sti langs kysten - den kan gå i sommerhusenes "bagland", altså landværts bag sommerhusområderne. Er det en idé I kan bakke op? ____Ja, ____Nej, uddyb gerne:

 

 1. Næsten alle skove i kommunen er i privat eje. Andre kommuner opkøber skov eller køber sig til rettigheder i private skove, fx til anlæg af mountainbike-ruter. Bør Odder Kommune få en offentligt ejet bynær skov? ____Ja, ____Nej, Uddyb gerne hvorfor eller hvorfor ikke:

 

 1. Adgangsforhold: Mange steder er der dårlige adgangsforhold til stranden. Også i landbrugslandet kniber det med adgangen for vandrere og naturinteresserede. Er det emner, I vil tage op. ____Ja. _____Nej, uddyb gerne jeres svar: 

 

 1. I de forløbne år har der været en del grønne partnerskaber i kommunen. Er det en fremgangsmåde, vi skal arbejde videre med? ____ Ja. ____Nej, uddyb gerne:


 2. Kommunen ejer en del jord, som er bortforpagtet. Bør der i forbindelse med forpagtningsaftalerne stilles krav om økologisk dyrkning af den kommunale jord, subsidiært et forbud mod sprøjtegifte og anvendelse af kunstgødning? ____ Ja, ____ Nej, uddyb gerne svaret.

 

 1. Kommunen ejer mange flader, der i hovedsagen består af græs. Græsplæner bliver slået op til 23 gange på en sæson. Det er dyrt, og det kræver meget mandskab. Med relativt enkle midler kan kedelige flader gøres mere mangfoldige. Er det noget, kommunen bør arbejde med? ____Ja, _____Nej, uddyb gerne:

 

 1. Økologiens Have er jo en af de få turistattraktioner i kommunen, men økonomien er for stram til, at Haven kan drives med lønnet personale. Agter dit parti at gøre noget for at styrke Haven? _____ Ja _____Nej  Hvordan eller hvorfor ikke?

 

 1. En ny plejeplan for vejkanterne i kommunen havde som et vigtigt formål at fremme biodiversiteten, men vi kan konstatere, at den ikke har virket efter hensigten. Vil I bakke op om en revideret plan? ____ Ja _____ Nej, uddyb gerne svaret:

 

 1. Apropos veje: Især i sommerhusområderne anvendes knust asfalt som belægning. Knust asfalt afgiver stribevis af miljøbelastende stoffer, og DN-Odder har i årevis kæmpet imod brugen af knust asfalt. Vil I bakke os op? ____Ja, ____Nej, uddyb gerne:

 

 1. Forskere på Aarhus Universitet har udarbejdet et indeks for naturindholdet i landets kommuner. En kommune kan score op til 100, men ingen kommer højere end Fanø, der opnår 80 point. Ifølge undersøgelsen ligger Odder helt nede på indeks 17 - kan og skal vi gøre noget ved det? (læs gerne mere på www.biodiversitet.nu/naturkapital) ____Ja. _____Nej, uddyb gerne svaret.


 2. Mange overtrædelser på miljøområdet opdages for sent eller måske slet ikke. Vil I være med til at styrke kommunens miljøtilsyn? ____Ja, ___ Nej, uddyb gerne


 3. Er der en sag på natur- og miljøområdet (fra den indeværende byrådsperiode), du/I er stolte over at have bidraget til?