Spørgsmål

JA, skriver Venstre. "Haven er et oplagt udstillingssted for "grønne tiltag". Der kan laves flere samarbejdsaftaler om det - og haven kan vokse med et sådan inspirerende udstillingsvindue".

JA, svarer Socialdemokratiet: "Vi agter ikke at skære i det kommunale tilskud til Økologiens Have. I det nuværende økonomiske råderum har vi indtil videre ikke fundet plads til at hæve tilskuddet. På al mulig anden vis vil vi bestemt bakke haven op."

NEJ, lyder det fra Konservative: "Vi skal støtte på alle mulige måder, men ikke med penge, da det er en privat virksomhed".

JA, svarer SF: Økologiens Have er en vigtig samarbejdspartner for Odder Kommune - skal have reel støtte i forhold til alt det haven bibringer både indad og udadtil. Et fast årligt beløb så de har råd til de ansatte, der skal til - så skoler, jobcenter mm kan bruge dem uden ekstra betaling". (Svaret er kortet lidt)

JA, også fra de Radikale: "Økologiens Have er et aktiv for Odder Kommune og burde udvikles mere med grønne og bæredygtige initiativer".

JA og NEJ, svarer Dansk Folkeparti på spørgsmålet: "Måske - afhænger af hvad de kan tilbyde Odder Kommune, f.eks. at være vært for nogle af vore svageste borgere m.h.t. arbejdsprøvning osv..."

JA, svarer Enhedslisten: "Økologiens Have er vigtig - både for kommunens indbyggere, turister og tilflytning".


Ikke i det nuværende byråd:

Liberal Alliance stiller op, men er ikke i det nuværende byråd:

NEJ, "vi vil ikke støtte med skatteydernes penge, men gerne hjælpe med andre tiltag. Det er ikke en kommunal kerneopgave at drive turistattraktioner".

 Heller ikke Alternativet er repræsenteret. Men stiller op:

JA, "Økologiens Have er vigtig for Odder kommune, både som turistattraktion, men også som rekreativ mulighed for borgere, børnehaver m.m., men måske også som base for et større center, hvor der kan samles viden og praktisk erfaring, og som samtidig kan være en økonomisk gevinst for kommunen". (Forkortet noget)

Bonus-info:
Økologiens Have får et årligt tilskud fra Odder Kommune på 300.000 - det blev beskåret fra 365.000. Tilskuddet er sikret i tre år.


DN Odder har stillet 17 spørgsmål til alle partier, der stiller op til Kommunalvalget 2017 i Odder Kommune. Følg med her på siden og på DN Odder på Facebook. 

Frem til valget den 21. november offentliggør vi svarerne her på siden.