Svar fra partierne

Kommunen ejer en del jord, som er bortforpagtet. Bør der i forbindelse med forpagtningsaftalerne stilles krav om økologisk dyrkning af den kommunale jord, subsidiært et forbud mod sprøjtegifte og kunstgødning?

NEJ, svarer Venstre: "Kommunen skal ikke stille krav om økologisk dyrkning. Vi har dygtige landmænd, der dyrker deres jord ud fra lovgivningen på Christiansborg".

JA, lyder det korte svar fra Socialdemokratiet, der ikke har kommentarer.

NEJ, siger de Konservative: "Vi er indstillet på at følge landets lovgivning på landbrugsområdet".

JA, lyder det til gengæld fra SF: "Vigtigt at kommunen går foran i forhold til det økologiske - vi har Økologiens Have som fyrtårn. Økologiske forpagtninger kan være med til at skubbe gang i en udvikling mod flere økologiske landbrug i kommunen".

JA, lyder det fra Radikale - uden yderligere kommentarer.

Både JA og NEJ svarer Dansk Folkeparti: "Udlejningsindtægter er ikke ubetydelig - hvis det kan udlejes med der anførte forbud, vil det være fint..alternativt må finansiering jo findes.."

JA, svarer Enhedslisten og tilføjer: "Genrelt bør kommunen omstille til økologi".

NEJ, svarer Liberal Alliance.

JA, svarer Alternativet: "Vi så gerne hele Odder kommune som en økologisk kommune, men finder samtidig borgerinddragelsen uhyre vigtig. Men vi skal skridt for skridt arbejde os frem mod en kommune, der kan bryste sig af at være bæredygtig, fremsynet og innovativ på alle områder. Der er sund fornuft og også økonomi i at være langt fremme og blandt de første. En foregangskommune."


DN Odder har stillet 17 spørgsmål til alle partier, der stiller op til Kommunalvalget 2017 i Odder Kommune. Følg med her på siden og på DN Odder på Facebook. 

Frem til valget den 21. november offentliggør vi svarerne her på siden.