Svar fra partierne

JA, forsikrer Venstre: "Der skal selvfølgelig være lovlige adgangsforhold til strandene og i det omfang, at det er kommunens opgave at se på det, skal det gøres. Lodsejere skal være indforståede."

JA, svarer også Socialdemokratiet: "Den dialog er jævnligt foregået og skal fortsat foretages med de relevante lodsejere".

JA, det mener også Konservative: "Vi har altid gået op i at der ikke bliver begrænset adgang til havet".

JA fra SF: "Men nok ikke som et særskilt punkt. Men efter henvendelser og hvor det giver mening i forhold til planlægning. Her har vi brug for borgere, der kan hjælpe os med at udpege de steder, hvor det kniber med adgangen".

JA, svarer Enhedslisten: "Naturen i Odder er i forvejen begrænset - den smule natur vi har skal være tilgængelig for alle".

NEJ, lyder det fra de Radikale: "Vi har prioriteret den rekreative sti mellem Odder og Norsminde som vigtigst."

JA, men med forbehold fra Dansk Folkeparti: "Måske...hvor er adgangsforholdene så dårlige at man ikke kan komme til stranden?"

De to partier, der stiller op uden at være repræsenteret i det nuværende byråd er uenige:

NEJ, lyder det korte svar fra Liberal Alliance.

JA, lyder det i et længere svar fra Alternativet - her forkortet noget: "Der bliver allerede arbejdet på forbedrede adgangsforhold, Alternativet ser gerne, at området opprioriteres til gavn for kommunen og dens borgere. Vi tror på, at det er økonomisk rentabelt at gøre kommunen til en attraktiv, grøn kommune. Både af hensyn til turisme, tilflytning til kommunen, borgernes sundhed og velvære og for erhvervslivet i kommunen".

 


DN Odder har stillet 17 spørgsmål til alle partier, der stiller op til Kommunalvalget 2017 i Odder Kommune. Følg med her på siden og på DN Odder på Facebook. 

Frem til valget den 21. november offentliggør vi svarerne her på siden.