Svar fra partierne

JA, mener Venstre, Socialdemokratiet, Konservative, SF, Radikale, Liberal Alliance og Alternativet.

NEJ, svarer Enhedslisten.

Enhedslisten mener, at Odder Kommune som udgangspunkt er fuldt udbygget med sommerhuse, mens Venstre skriver, at "der er områder, der naturligt kan udbygges med flere sommerhuse - arealer der afrunder allerede udlagte sommerhusområder."

SF er ikke imod et "rimeligt" antal nye sommerhuse, antallet skal afstemmes med det område, de skal være i. "Vi ser (paradoksalt nok) at et sommerhusområde kan være bedre for naturen og biodiversiteten frem for konventionelt dyrket landbrugsjord. Vi er imod sommerhuse på naturskønne områder som fx Amstrup."

Dansk Folkeparti nævner, at der i dag er udlagt 26 hektar til sommerhuse, de udtages og byttes ud med 24 hektar. "Altså en reducering, hvilket er fint."

Partiet hentyder dermed til den mulighed, der opstod i sommer, da regeringen bad alle kommuner gøre op, om de havde ubrugte arealer, reserveret til sommerhuse. I så fald kan kommunerne lægge billet ind på nye sommerhusområder. Det har Odder Kommune gjort ved at foreslå nye sommerhuse ved Saxild Strand, nærmere bestemt ved Chr. Petersensvej og Posmosevej. Desuden vil kommunen tillade 4-5 nye sommerhuse ved Rude Havvej.

Liberal Alliance går ind for styrkelse af turismen i Odder og siger dermed JA til flere sommerhuse. Alternativet kan også sige JA til nye sommerhusplaner, men de skal være bæredygtige.

 

Dermed er vi godt i gang med det tillægsspørgsmål, vi stillede:

Kan eventuelle fremtidige sommerhuse være lidt mere eksperimenterende, fx med nye typer sommerhuse, sommerhuse hvor oprindelig natur i området bibeholdes?

Det er der generelt opbakning til + en masse kommentarer:

Ja, Venstre ser gerne alternative sommerhus-miljøer.

"Det vil være OK med nye typer af sommerhuse" (Konservative)

"Et sommerhusområde skal afstemmes med den natur, det placeres i og med hensyn til denne" (SF)

"Ja, idet der lægges vægt på grøn bæredygtighed og alternativer til eksistrende sommerhusbyggeri" (Radikale)

"Jo gerne - men kræver jo også de kan sælges på de vilkår" (Dansk Folkeparti)

"HVIS der skal bygges nye huse, er det oplagt at man laver restriktioner, der betyder at husene generer natur og rekreative områder mindst muligt" (Enhedslisten)

"Ikke et krav" (at nye huse er mere eksperimenterende), Liberal Alliance

"Hvis private, organisationer eller andre kommer med spændende og eksperimenterende projekter, der tager hensyn til natur og miljø, og som falder naturligt ind i omgivelserne, vil Alternativet hilse sådanne initiativer velkomne".


DN Odder har stillet 17 spørgsmål til alle partier, der stiller op til Kommunalvalget 2017 i Odder Kommune. Følg med her på siden og på DN Odder på Facebook. 

Frem til valget den 21. november offentliggør vi svarerne her på siden.