Svar fra partierne

I de forløbne år har der været en del grønne partnerskaber i kommunen. Er det en fremgangsmåde, vi skal arbejde videre med?

Her er der en sjælden enighed!

JA, svarer Venstre, "Det er en god måde at få gjort kommunen grønnere, engageret folk og foreninger til gavn for alle".

JA, svarer Socialdemokratiet, "en god fremgangsmåde til gode resultater bl.a. i Hou og på Tunø".

JA, svarer Konservative - uden at uddybe.

JA, svarer Radikale - også uden at uddybe.

JA, svarer Enhedslisten, der heller ikke uddyber.

JA, svarer SF og uddyber: Det er en rigtig god idé for at flere føler ejerskab og involverer sig i projektet - kommunen kan hverken tænke eller udføre alle gode projekter selv".

JA, svarer Dansk Folkeparti: "Tunø er jo et god eksempel herpå med shelter osv. Eller omdanne branddammene til grønne partnerskaber".

Liberal Alliance er jo ikke med i det nuværende byråd. Og partiet har ikke en holdning til grønne partnerskaber, svarer de.

Det har Alternativet til gengæld. Partiet skriver bl.a. "For Alternativet er borgerinddragelse en mærkesag, også når det gælder projekter til bevarelse og beskyttelse af vores naturområder".

 

Bonus-info:

Også ved valget i 2013 stillede vi en række spørgsmål til partierne. Et af de få spørgsmål, som vi genbruger her i 2017, er netop spørgsmålet om grønne partnerskaber. Også i 2013 var der bred opbakning til modellen, der bl.a. er brugt i forbindelse med Kyststien i Hou, de nye stier i Odders Vestby og på Tunø.

 


DN Odder har stillet 17 spørgsmål til alle partier, der stiller op til Kommunalvalget 2017 i Odder Kommune. Følg med her på siden og på DN Odder på Facebook. 

Frem til valget den 21. november offentliggør vi svarerne her på siden.