Svar fra partierne

JA, svarer Alternativet: "Da vi endnu ikke har haft fornøjelsen at sidde i byrådet, har vi ikke ikke kendskab til, hvilke overvejelser, der ligger til grund for anvendelsen af knust asfalt. Som I pointerer, virker det ikke umiddelbart som en god idé at anvende en belægning, der skader miljøet" (svaret er kortet noget)

NEJ, svarer Liberal Alliance - uden at uddybe.

Så vidt de to ikke-repræsenterede partier. Men hvad siger de syv partier, der har plads i det nuværende byråd?

JA, lyder det fra Enhedslisten, der ikke har tilføjelser.

JA og NEJ lyder det (også i dette spørgsmål) fra Dansk Folkeparti. "Det sorterer under de enkelte grundejerforeninger, de har vedligeholdelsen, men vi kan fremadrettet forlange en bestemt belægning via lokalplanen".

JA, lyder det korte svar fra de Radikale.

JA, svarer også SF: "Det er en skandale, at man kan finde på det".

Hverken JA eller NEJ svarer de Konservative. "Vi har ingen kommentarer, lovgivning skal naturligvis følges".

JA, svarer Socialdemokratiet. "Vi vil tage dette hensyn til miljøet i fremtidige lokalplaner".

NEJ, svarer Venstre: "Knust asfalt må jo lovligt bruges, og Venstre har ingen planer om at forbyde brugen af asfalt - ej heller i sommerhusområderne".


DN Odder har stillet 17 spørgsmål til alle partier, der stiller op til Kommunalvalget 2017 i Odder Kommune. Følg med her på siden og på DN Odder på Facebook. 

Frem til valget den 21. november offentliggør vi svarerne her på siden.