Svar fra partierne

JA, svarer SF, der har drikkevand som et af partiets vigtigste politiske prioriteter. "Derfor er forbud mod brug af pesticider over vores drikkevand og skovrejsning i Boulstrup uhyre vigtige for os".

JA, svarer også Venstre, men med kommentaren: "Vandkvaliteten er høj i Odder - og span ønsker Venstre også, at det skal fortsætte. Vi skal bevare faglighed og saglighed" (forkortet)

JA, lyder svaret fra Socialdemokratiet: "Det vil vi gerne - for skovrejsning er den blivende og dermed mest "sikre" vej til reel beskyttelse af drikkevandet. Vi ser helst frivillige løsninger - ekspropriation er en meget dyr løsning". (forkortet)

JA, svarer de Radikale og tilføjer: "Kommunen skal engagere sig mere i sagen".

Også Dansk Folkeparti svarer JA: "DF har faktisk presset hårdt i Miljø- og Teknikudvalget for at indføre BNBO (boringsnære beskyttelse), det er ud til at være på vej. Skovrejsning kræver aftale med landbruget."

JA, lyder det fra Enhedslisten: "Jeg vil meget gerne sætte skub i planerne, men møder desværre stor modstand".

NEJ, lyder det fra Konservative. "Vi vil ikke skovrejsning, men gerne så meget andet, som udlægning af grus og andre former for beskyttelse".

NEJ siger også Liberal Alliance. "Det skal være frivilligt for lodsejerne".

JA fra Alternativet: "Da vi som bekendt er et nyt parti i Odder Kommune, har vi endnu ikke kendskab til, hvad årsagen er til, at planen endnu ikke er sat i værk. Men Alternativet finder sikring af vores grundvand uhyre vigtigt for os og vore efterkommere".


DN Odder har stillet 17 spørgsmål til alle partier, der stiller op til Kommunalvalget 2017 i Odder Kommune. Følg med her på siden og på DN Odder på Facebook. 

Frem til valget den 21. november offentliggør vi svarerne her på siden.