Svar fra partierne

Mange overtrædelser på miljøområdet opdages for sent eller måske slet ikke. Vil I være med til at styrke kommunens miljøtilsyn?

NEJ, svarer Venstre: "Vi er ikke enig i præmissen, at der er mange overtrædelser, der ikke opdages. Men der skal være et effektivt miljøtilsyn, der gerne arbejder sammen med aktive borgere".

NEJ, svarer Socialdemokratiet: "Så vidt vi er oplyst, overholder kommunen lovgivningen på området - og reagerer på klager og borgerhenvendelser. Vi vil hellere bruge pengene på yderligere miljøtiltag - vi har f.eks. netop i forbindelse med budgettet fået vedtaget en ny pulje til nye tiltag mod en bæredygtig kommune på 0,5 mio. årligt."

NEJ, svarer også Konservative: "Vi skal følge lovgivningen på området, så vi har ikke brug for mere tilsyn".

JA, skriver SF og tilføjer: "Det har vi tidligere foreslået."

JA, svarer også Radikale, uden dog at uddybe.

JA, lyder det på tilsvarende vis fra Enhedslisten.

JA, svarer Dansk Folkeparti: "Både i forhold til natur, men også i forhold til paragraf 10-12 virksomheder, altså store svinebrug over 75 dyreenheder, så vi også beskytter vore medmennesker i landsbyerne".

Alternativet og Liberal Alliance stiller op, men er ikke i det nuværede byråd:

JA, skriver Liberal Alliance "selvfølgelig skal miljøet beskyttes mod ulovlige overgreb".

JA, svarer Alternativet. "Vi har ikke kendskab til det nuværende kommunale tilsyn, men selvfølgelig skal det være i orden".


DN Odder har stillet 17 spørgsmål til alle partier, der stiller op til Kommunalvalget 2017 i Odder Kommune. Følg med her på siden og på DN Odder på Facebook. 

Frem til valget den 21. november offentliggør vi svarerne her på siden.