Svar fra partierne

JA, mener Venstre. "Vi vil også gerne være en grøn kommune. Landets bedre dyrkningsjord findes i Odder. Der vil naturligt være stor individuel forskel på naturindholdet i Danmark".

JA, "det er helt nødvendigt", bemærker Socialdemokratiet.

De Konservative undlader helt at svare på spørgsmålet.

JA, svarer SF: "Det er pinligt, at der er så lidt naturindhold i Odder kommune. Vi vil gerne være med til at lave en plan for biodiversitet" (svaret er forkortet lidt)

JA, svarer også Radikale. "Vi skal engagere landbruget til at gøre mere ved det".

Dansk Folkeparti helgarderer også på dette spørgsmål ved at svare både JA og NEJ. "Gerne, men vi er en landbrugskommune, og det kommer vi ikke udenom. Det giver jo visse udfordringer som både økonomisk men også privatretligt ikke er nemt at gøre noget ved udover vi kan stille skrappe krav til nye og eksisterende svinebesætninger".

JA, svarer Enhedslisten - uden yderligere kommentarer.

Fra de to partier, der håber på at komme i byrådet, lyder svarene:

NEJ, fra Liberal Alliance -uden yderligere kommentarer.

JA, fra Alternativet: "Ifølge kommuneplanen er der 148 potentielle naturområder, så ja, vi kan gøre noget. Hvis dette potentiale blev udnyttet, ville det være en tredobling af det nuværende registrerede beskyttede område."

 

Bonus-info:
Du kan læse meget mere om undersøgelsen fra Universitetet på www.biodiversitet.nu/naturkapital

 


DN Odder har stillet 17 spørgsmål til alle partier, der stiller op til Kommunalvalget 2017 i Odder Kommune. Følg med her på siden og på DN Odder på Facebook. 

Frem til valget den 21. november offentliggør vi svarerne her på siden.