Svar fra partierne

NEJ, svarer Venstre: "Odder Kommune skal ikke købe mere skov og være skovejer. Kommunen kan jo fint lave aftaler om mountainbike- og/eller løberuter med private skovejere".

NEJ, svarer også de Radikale: "Kommunalt ejerskab er ikke nødvendigt, hvis kommunen kan indgå fornuftige aftaler med de private skovejere."

NEJ, lyder det også fra Dansk Folkeparti: "Det er ikke et mål i sig selv at være skovejer men gerne udvirke anlæg med private for f.eks. mountainbike-ruter."

JA, lyder det derimod fra Socialdemokratiet: "Adgang og udfoldelsesmuligheder for offentligheden, herunder rekreative muligheder i bynær skov vil vi gerne arbejde for. Det er vigtigere for os at rejse skov med sigte på grundvandsbeskyttelse end at skovene er offentligt ejede".

JA, vi er i gang, forsikrer Konservative.

JA, skriver også SF: "Vi ved ikke, hvor realistisk det er med offentlig bynær skov. Vi ser gerne at den nye skov ved Boulstrup bliver offentligt ejet og indeholder forskellige rekreative muligheder. Fint for os, hvis man kan blive enig med en privat skovejer om stier til mountainbike."

JA, også fra Enhedslisten: "Fordi naturen bør ejes fælles og fordi det giver bedre muligheder for, at kommunen kan bruge/disponere over skoven".

De to partier, der stiller op uden at være i byrådet, Alternativet og Liberal Alliance, er bestemt ikke enige:

NEJ, svarer Liberal Alliance, uden at uddybe.

JA, svarer Alternativet: "Rekreative og grønne områder er vigtige for menneskers trivsel. Det er derfor også vigtigt med bynære områder. Det kan være skov eller andet naturområde".

 


DN Odder har stillet 17 spørgsmål til alle partier, der stiller op til Kommunalvalget 2017 i Odder Kommune. Følg med her på siden og på DN Odder på Facebook. 

Frem til valget den 21. november offentliggør vi svarerne her på siden.