Svar fra partierne

JA, skriver Venstre, dog med tilføjelsen: "Det er en af de ting, der skal ses på i de kommende år, når der skal tages stilling til kommunale anlægsudgifter".

JA, svarer Socialdemokratiet - "Den er på vej med budget 2018-21".

JA, "hvis vi kan finde pengene, er vi enige i at det er en god idé", lyder det fra Konservative.

"JA, den er vist i støbeskeen - vi følger den fortsat", bemærker SF.

JA, svarer Radikale: "Det er et godt forslag, som vi også støttede forud for sidste kommunalvalg".

JA, svarer også Dansk Folkeparti, men med forbehold: "Den sti kræver også frivillighed for at det kan finansieres..ellers skal Odder Kommune selv betale for det hele..kan og vil vi det?..nej, ikke umiddelbart, men der forhandles med lodsejerne, så vi håber."

JA, lyder det uden ydeligere kommentarer fra Enhedslisten.

 

De to partier, der håber på plads i byrådet, er ikke enige:

NEJ, lyder det fra Liberal Alliance: " Vi kan ikke acceptere ekspropriering af privat jord til anlæggelse af en sådan sti, men hvis lodsejerne går med til det ad frivillighedens vej, er det fint."

JA, lyder det fra Alternativet: "Ifølge idékataloget over natur- og miljøprojekter 2016 er stien mellem Odder og Norsminde kategoriseret med høj prioritet. Stiens forløb skal forhandles i dialog med lodsejerne, hvilket kan være medvirkende til, at projektet trækker ud".


Bonus-info:

På langt sigt håber DN, at stien Norsminde-Odder kan indgå i en lang, regional sti, der fra Aarhus går til Norsminde, videre til Odder og - til dels på den tidligere jernbane - gennem Hundslund og helt til Horsens.

 

 


DN Odder har stillet 17 spørgsmål til alle partier, der stiller op til Kommunalvalget 2017 i Odder Kommune. Følg med her på siden og på DN Odder på Facebook. 

Frem til valget den 21. november offentliggør vi svarerne her på siden.