Svar fra partierne

JA, svarer Venstre: "Idéen er god, hvis lodsejerne er med på at indgå aftaler. Stien kan i så fald laves i etaper. Vi hilser i øvrigt en super cykelsti/kyststi Aarhus-København via Odder og Samsø velkommen."

JA, svarer også Socialdemokratiet: "Offentligt tilgængelige stier, der gør det muligt for os alle at nyde vores natur og færdes langs kysten, går vi meget ind for.

JA, også fra SF: "Vi bakker gerne op, stier er et godt emne til partnerskaber og samarbejde. Tilgængelighed for alle er vigtig for os".

JA, svarer også Enhedslisten, der gerne vil høre mere om planen.

JA, lyder det umiddelbare svar fra Dansk Folkeparti, men med tilføjelsen: "Jamen, hvad koster en sådan og hvordan finansieres den og hvor stort er behovet????"

JA, men med forbehold, svarer Alternativet: "Det er svært at være imod en rekreativ sti, men der kan godt være andre projekter, vi helhedsmæssigt vil prioritere højere". 

NEJ, lyder det korte svar fra de Konservative.

NEJ, lyder det også fra de Radikale, dog med tilføjelsen: "Det kan være en god idé, men vi prioriterer det ikke særlig højt".

NEJ, lyder det også fra Liberal Alliance - partiet kan ikke acceptere ekspropriering af privat jord til en sti, men hvis lodsejerne frivilligt går med til det, er det fint.

 

 


DN Odder har stillet 17 spørgsmål til alle partier, der stiller op til Kommunalvalget 2017 i Odder Kommune. Følg med her på siden og på DN Odder på Facebook. 

Frem til valget den 21. november offentliggør vi svarerne her på siden.