Svar fra partierne

JA, mener Alternativet: "Det lyder som om I har nogle gode ideer. Dem vil vi gerne se på".

JA, mener også Liberal Alliance, dog med tilføjelsen: "Det vil vi da ikke afvise."

Så vidt de to wanna-be partier, der ikke har sæde i det nuværende byråd. Det har syv partier og her er er deres svar:

JA, lyder det fra Enhedslistens Ditte Thejsen: "Jeg har arbejdet med muligheden for grøn by med en større grad af biodiversitet - herunder alternativ beplantning af græsplæner, rundkørsler og grøftekanter. Jeg håber at det kan realiseres".

Både JA og NEJ svarer Dansk Folkeparti: "Nu taler vi jo mange forskellige arealer lige fra fodboldbaner til trekanter osv...svaret må afhænge af, hvad der foreslåes i stedet."

JA, lyder det korte svar fra de Radikale.

JA, lyder det lige så kort fra Konservative.

JA, også Socialdemokratiet bakker op.

JA, også fra SF: "En rigtig god idé. Giver sammenhæng i forhold til at være en grøn kommune der gerne vil mere natur og biodiversitet samtidig med at der spares græsslåning, en af de gode effektiviseringer".

Ja, svarer også Venstre: "Nytænkning og forenklet pleje er velkomment når det gælder grønne arealer. I samarbejde med borgerne og eksempelvis Grønt Råd, kan der fint etableres flere sådanne forsøg - også for at øge biodiversiteten."

 


DN Odder har stillet 17 spørgsmål til alle partier, der stiller op til Kommunalvalget 2017 i Odder Kommune. Følg med her på siden og på DN Odder på Facebook. 

Frem til valget den 21. november offentliggør vi svarerne her på siden.