Se de seneste nyheder fra DN Odder om Kattegatforbindelse

Derfor er DN-Odder imod Kattegatforbindelsen 

Folder: Odder Kommune bliver skåret i skiver - Derfor er DN-Odder imod en Kattegatforbindelse 

En fast forbindelse over Kattegat vil sandsynligvis "gå i land" ved Dyngby nord for Hou. Herfra skal en 4-sporet motorvej samt en dobbeltsporet højhastigheds-jernbane forbinde broen med den eksisterende motorvej og jernbane ved Hørning. Desuden skal der anlægges en ny og højklassificeret hovedvej til Gedved, hvor den sydgående trafik skal kobles på E45.

Ved Storebælt var der både jernbane og motorvej i forvejen, da Storebæltsforbindelsen blev etableret. Her i kommunen skal alt anlægges fra bunden, og det vil medføre en anlægsperiode på mange år, præget af støj og tunge maskiner og et enormt forbrug af bl.a. grus.

Når den nye infrastruktur engang står klar, vil den være omgivet af brede støjkorridorer - en stor del af kommunen vil blive plaget af støj, især vil Dyngby, Saksild og Nølev blive hårdt ramt. 

Kommunen skæres i stykker 
Vejene og jernbaneanlæggene vil være ekstremt indgribende og fungere som barrierer - kommunen vil på det nærmeste blive skåret i skiver.

Ud over selve motorvejen vil der også komme ramper og tilkørsler, og det betyder bl.a. at motorvejen og jernbanen ikke kan gå helt parallelt. Muligvis skal der også afsættes jord til en stor nødparkering, hvis broen må lukke. Anlæggene kommer med andre ord til at fylde rigtig meget i landskabet - og ud mod kysten skal de op i højden, op på en dæmning, så de kan kobles på broen.

Broen bliver både høj og massiv, fordi den får to etager - togene skal køre for neden, bilerne foroven .

Broen vil dominere udsigten på horisonten fra hele Odderkysten - vores største turistaktiv. Den mest sandsynlig linjeføring går overordentlig tæt på Tunø, så her kommer den til totalt at dominere udsigten mod syd.

Store naturværdier bliver ødelagt 
En del af vejforløbet og jernbanens tracé vil gå gennem landbrugsområder uden de helt store naturværdier, men der vil for alvor være konflikter i ådalene, hvor der er meget beskyttet natur som fx enge - den nye infrastruktur vil i høj grad påvirke både dalen ved Odder Å og dalen ved Åkjær Å.

I den foreløbige rapport fra COWI nævnes det også som en mulighed, at broen føres i land på Gyllingnæs - og her vil naturen virkelig komme i klemme, fordi denne linjeføring vil gå tværs igennem et Natura 2000-område, altså et område som er særligt beskyttet. 


Samsø og Røsnæs 

Så meget om det lokale, som naturligvis ligger os meget på sinde. Men broen vil være mindst lige så indgribende på Samsø og Røsnæs - og langt ind på Sjælland.

Samfundsudvikling - er det den rigtige vej?
Helt overordnet synes vi det handler om, hvilken samfundsudvikling vi ønsker - ønsker vi mere trafik og mere vækst?

Og ønsker vi at bruge så mange penge og resurser på en forbindelse, der kan spare en times kørsel og primært vil komme storbyerne Aarhus og København til gavn. Lidt groft sagt er det dem, der får fordelene, mens vi får alle ulemperne.

 

 

Læs mere:

Kattegatforbindelsen - forbindelse eller forbandelse (4.10.2020) 

Odder Kommune bliver skåret i skiver (folder af september 2020 - pdf) 

 

 

 

Sådan bliver Odder Kommune skåret igennem af motorveje.

Vejene og jernbaneanlæggene vil være ekstremt indgribende og fungere som barrierer - kommunen vil på det nærmeste blive skåret i skiver.

Ud over selve motorvejen vil der også komme ramper og tilkørsler og muligvis skal der også afsættes jord til en stor nødparkering, hvis broen må lukke. Ud mod kysten skal både biler og top op på en dæmning, så de kan kobles på broen.