Vi har med interesse læst forslaget til Kommuneplan, og vi har især en række bemærkninger til de områder, der ligger os meget på sinde: Natur, klima, landskaber.

Generelt finder vi planen meget tung og svær at finde rundt i. Vi har savnet en regulær søgefunktion, og ved mange af de kort, der ledsager de første par hundrede sider i planen, har vi forgæves ledt efter en signaturforklaring. Uden den er en del af kortene ikke meget værd.

Det kort, der viser landbrugsområder i kommunen er decideret mangelfuldt - fx er der slet ikke angivet landbrug på den ellers intensivt opdyrkede Alrø.

At en stor del af høringsperioden har været sommerferien synes vi heller ikke er heldigt.

Hele vores svar findes her:  Kommuneplan 2021-2033 - bemærkninger fra DN Odder