Kvinder i Odder Kommune har valgret - sådan har det ikke altid været. Da kvinder endelig fik valgret den 5. juni 1915 blev den store begivenhed lokalt markeret ved, at der to steder blev plantet et egetræ. Det ene træ blev plantet foran Gylling Kirke og det andet centralt i Odder by på en af de høje bakker (i dag ved siden af Restaurant Skovbakken). 

Forud var gået tre årtier, hvor kvinder kæmpede for ret til at vælge de politikere, der indførte love med stor betydning for både kvinder og mænd. Da danske mænd endelig besluttede sig for at give kvinder valgret, havde de finske og norske mænd allerede gjort det, men underligt nok fik svenske kvinder først denne ret i 1921. 

I dag markerer to de store gamle egetræer 100-året for kvindernes valgret. Begge er bevaret på smukkeste vis, og nu ophøjes de til Evighedstræer af Danmarks Naturfredningsforening. Begge træer er sunde og fulde af kraft. En kraft der måske er gravet ned i jorden, da kvinder plantede dem for 100 år siden og som blev styrket i årene efter, mens de bragte vand og gødning - og sørgede for afstivning så storme ikke knækkede stammen. 

Træerne står der endnu - sammen med den sten der blev placeret i jorden foran. Inskriptionerne taler for sig selv. 

Inskription på stenen i Gylling: 
Stolteste minde for mand og kvinde 


I
Danmarks Naturfredningsforening arbejder vi for bevarelse af træer, der er mere end 100 år gamle. I Odder Kommune har vi flere træer, der kan få titel af Evighedstræer. Det kan både være af historisk grunde og naturmæssige. Det er altid en frivillig aftale for ejerne af træerne at tage imod titlen.

NB:
Kontakt DN Odder, hvis du har et bevaringsværdigt træ, der kan kandidere til et Evighedstræ. 


Formand Ib Salomon 
ibsalomon8300@gmail.com 

Se den her - eller få tilsendt: Et egetræ vinder præmien for flest arter knyttet til træet (op til 1000), og det vinder også alderskonkurrencen (mere end 1000 år). Et egetræ, som får lov til at vokse sig rigtig stort og livskraftigt og langsomt blive gammelt og forfalde gennem flere hundrede år, repræsenterer en helt unik tidsmæssig kontinuitet, som gør det til et perfekt levested for insekter, svampe, mosser og fugle. Når kæmpen dør skal der være andre træer i nærheden, som er gamle nok til at overtage rollen som levested for de mange sjældne arter af dyr og planter. 

FAKTA – Gamle træer er ikke beskyttede
De fleste træer er ikke beskyttede og kan frit fældes stort set uden hensyn til natur- og kulturværdierne. På den konto er alt for mange gamle træer blevet fældet uden grundigere overvejelser. Det efterlader en mere monoton og fattig natur til den næste generation. Kun ganske få træer er beskyttede af en formel fredning eller af en specifik lokalplan. I certificerede skove skal karakteristiske træer bevares. I fx Sverige er allétræer automatisk beskyttede.