Odder Kommune har stort set det hele: Levende hegn, skove med skovbryn, søer, grøfter, vandløb, fjorde samt – ikke at forglemme - det åbne land, agerlandet med de dyrkede marker – et typisk dansk landskab.

Men især det åbne land er under pres af byudviklingen. Landbrugsjord konverteres til industriområder og boliger.

Der bygges som aldrig før i Odder Kommune – alene i 2006 planlagde kommunen byudvikling på et samlet areal på mindst 50 hektar – altså mindst 500.000 kvadratmeter. Og inden byggemodningen flyttes der rundt på en masse jord – overjord og råjord fjernes, og mange steder havner den i det åbne land, hvor den bruges som fyld på vandlidende landbrugsarealer eller havner som opfyldning af vandhuller eller udjævning af de små kurver i landskabet.

Sker det på engarealer eller andre beskyttede områder, har det vidtrækkende følger for stedets flora og fauna.

 

Fremtidens natur - i 2007

I 2007 udgav DN Odder vores bud på fremtidens natur i Odder Kommune. Siden er der er sket meget, men visionerne og tankerne fra dengang er i stort omfang stadigvæk aktuel, så hvis du interesserer dig for udvikling og tilbageblik, kan du blive opdateret i brochuren. 

Danmarks Naturfredningsforenings bud på "Fremtidens natur i Odder Kommune" (fra 2007 pdf)

Sondrup Strand i september måned Joan Rask