Historisk bygning på Rathlousdal forsvinder

Godsejer Johan Tesdorpf, Rathlousdal Gods, har søgt om lov til at nedrive en af godsets historiske bygninger, smedeboligen på Kongshusvej. Boligen er fra år 1800 og indgår i fredningen af hele kulturmiljøet omkring godset, et miljø, der også er beskrevet i kommunens oversigt over 40 kulturmiljøer.

 
Politikerne i kommunens MTK-udvalg (Miljø-, Teknik- og Klima) har godkendt nedrivningen, det samme har nu Fredningsnævnet. Odder Museum og den lokale afdeling af By og Land har protesteret mod nedrivningen, som også vi i DN-Oder betragter som et stort tab for hele kulturmiljøet. Vores vurdering er dog, at vi næppe kan vinde en klagesag.

Se mere:
Fredningsnævnets afgørelse, Kongshusvej 69a og 69b, 8300 Odder

Informationstavler skal opdateres

Det daværende Århus Amt satte en del informationstavler op, ikke mindst i den store fredning ved Sondrup og Uldrup Bakker. De fleste tavler står endnu, men de er blevet noget medtagne med årene, ligesom en del af oplysningerne på tavlerne ikke længere er aktuelle. 


DN-Odder foreslog derfor, at Grønt Råd bruger den pulje, som Rådet disponerer over, til at opdatere informationstavlerne, og den idé blev godt modtaget - så vi håber at tavlerne bliver fornyet i løbet af 2017.