Horskær er et godt sted for fugleinteresserede.

Den lille fredede del af kystvandene på østsiden af Gyllingnæs, udgør en tange af afgræssede strandenge og små kystlaguner, som er en meget besøgt rasteplads for ederfugle og andre dykænder.

Fuglene søger blandt andet dette område på grund af den store forekomst af blåmuslinger i Kattegat ud for Horskær.

Strandlagune ved Horskær fredningen

Yderligere information:
Danmarks fredede områder www.fredninger.dk