Vi er med i Grønt Råd, i en havbrugsgruppe (etableret af DN), i grønne partnerskaber, i Hundeskovens bestyrelse, og vi vil også være repræsenteret i det lokale Vandråd, som nu regner med at genoptage aktiviteten efter at have været lidt på vågeblus.

Sammen med Odder Spildevand og Økologiens Have er vi med i et projekt, der skal demonstrere LAR, Lokal Anvendelse af Regnvand.
Et par gange har vi været med Fredningsnævnet på lokale besigtigelser, en af gangene gik turen til Tunø, hvor der verserer en række sommerhussager.

Forlænger klimaaftale 

At kommunen har valgt at forlænge klimaaftalen med Danmarks Naturfredningsforening frem til 2020 betragter vi også som en sejr. Med aftalen forpligter kommunen sig til at mindske udledningen af CO2 med mindst to procent om året.

Det kneb det med i 2015, hvor det kun lykkedes at nedsætte udledningen 0,5 %, men til gengæld har Odder Kommune gjort det rigtig godt i de foregående år, så alt i alt lever kommunen op til aftalen - så godt og vel endda.

Knust asfalt
Vi har i mange år kæmpet mod brugen af knust asfalt som vejmateriale, en praksis, der især er udbredt i sommerhusområderne.

Den er uheldig, fordi knust asfalt indeholder en række forurenende stoffer, som let frigives, da knust asfalt har en meget stor overflade. På vejen, der fører ind til Økologiens Have, er der også blevet spredt knust asfalt, men efter gentagne klager har Vej & Park nu droppet den praksis, i hvert fald på dette vejstykke.

Det er en beskeden sejr, men dog en sejr.