Nyhed

De Tre Damme er under oprensning

De ellers så smukke tre damme i Sondrup er undergået en større forvandling de seneste måneder. En oprensning har fjernet mudder og slam.

Lidt syd for Sondrup ligger der tre opdæmmede damme i Sondrup Plantage. De får vand fra Sondruo Bæk, men gennem årene har der lagt sig et tykt lag mudder og slam på bunden.

Skoven har derfor søgt Fredningsnævnet om lov til at oprense de tre damme, og det arbejde er nu udført.

Dammene vil langsomt blive fyldt igen, men først til foråret vil der igen være fuld adgang til stien, der følger de tre damme – lige nu er der meget blød bund omkring dammene på grund af det opgravede materiale.