Nyhed

Renseanlægget gør det godt

DNs bestyrelse inkl. indbudte gæster har været på besøg til en rundvisning hos Rensningsanlægget i Odder.

Sammen med nogle indbudte gæster var en stor del af bestyrelsen for nylig på besøg på Odder Renseanlæg. Besøget fandt sted i pladrende regnvejr, og efterårets megen regn giver da udfordringer, fortalte Renseanlæggets daglige leder, Dorte Baggesen.

Noget af regnen blander sig med spildevandet, så der bliver ekstra meget vand at rense, men generelt er Odder godt med, når det kommer til separation af regnvand og spildevand.

98 % af kloaknettet er nu opdelt. Stort set alt spildevand i kommunen ender i Renseanlægget på Rude Havvej, og så godt som alt fosfor og kvælstof tilbageholdes – Bæredygtigt Landbrugs ofte gentagede påstande om, at næringsstofferne i havet kommer fra vores renseanlæg, kan man slet ikke genkende på Renseanlægget.

”Vi klapper os selv på skuldrene hver dag”, som Dorthe Baggesen udtrykte det.