Nyhed

Sejr til mountainbikerne - nederlag til naturen

Dette læserbrev blev bragt i Odder Avis – og førte desuden til et indslag i TV2 Østjylland. Men ikke til nogen lydhørhed fra mountainbikernes side.

Sporet til mountainbikerne skal være åbent for færdsel - året rundt og døgnet rundt. Sådan lyder essensen af en afgørelse, der blev truffet af Miljø- og Fødevareklagenævnet kort før jul. På vegne af mountainbikerne havde DGI (Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger) klaget over Odder Kommune, fordi kommunen havde bestemt, at der ikke måtte cykles på banen i Bisgårdskoven nær Genbrugspladsen efter mørkets frembrud og frem til kl. 6 morgen. Desuden havde kommunen besluttet at holde mountainbike-sporet spærret hele maj af hensyn til dyrelivet.

Begge dele er nu blevet underkendt af et næsten enigt klagenævn. Den lille bynære Bisgårdskov ejes af Odder Kommune og er dermed offentlig. Og i en offentlig skov skal der ifølge loven være adgang for alle - døgnet rundt, lyder afgørelsen. Eller som der står: “Det er således nævnets vurdering, at mountainbikesporet som udgangspunkt er åbent for færdsel til fods, på cykel samt mountainbike på alle dage af året og alle tidspunkter af døgnet.” Afgørelsen er endelig. Den kan med andre ord ikke ankes.

Mountainbikebanen er cirka 2,5 km lang, og den snor sig gevaldigt gennem den lille skov. Naboerne har mildt sagt aldrig været begejstrede for den og har bl.a. følt sig generet af lygterne fra de mountainbikere, som trodsede forbuddet mod nattekørsel. I DN-Odder har vi bl.a. påtalt, at banen er blevet forlænget og at den langtfra er blevet det “naturspor” der oprindelig var lagt op til. I dag er det meste af banen forstærket med skærver, og der er udlagt flere hop og andre forhindringer på banen.

Afgørelsen er en klar sejr til mountainbikerene, men desværre et lige så klart nederlag for naturen. Meningen med både nattelukningen og lukningen i maj var jo at give dyrelivet lidt ro, ikke mindst i den tid, hvor de har unger. Men paradoksalt nok vægter nævnet hensynet til menneskets behov højere end hensynet til naturen - også selv om afgørelsen er truffet ud fra loven om naturbeskyttelse. Mange steder i landet er der stigende skepsis overfor mountainbikerne, og jeg tror desværre, at en afgørelse som denne er med til at øge denne skepsis.

Mountainbike-rute i skoven