Norsminde Fjord er en lavvandet kystlagune

Yderligere information:
Danmarks fredede områder www.fredninger.dk

Norsminde Fjord er en af Østjyllands vigtigste fuglelokaliteter. Mellem et smukt kuperet landskab, med en stejl kystskrænt på fjordens nordside, og strandenge med rørskov og lavtliggende marker mod syd, udgør Norsminde Fjord de sidste kilometer af Rævsås snoede løb, inden den møder Kattegat ved slusen i Norsminde by. Hele området, med gode udsigtspunkter, fremstår som et indtagende og meget varieret landskab.

Du kan få inspiration til naturoplevelser og læse mere om områdernes dyre- og planteliv, geologi, kulturhistorie samt se tur- og vejbeskrivelse.

Besøg DN's hjemmeside    www.fredninger.dk