Herregårdslandskabet ved godset Rathlousdal, der gennemskæres af Odder Å, byder på karakteristiske marker, enge, overdrev og bøgeskov.

Ved første øjekast er det dog en af Danmarks smukkeste lindealléer, der fanger interessen. De gamle velplejede lindetræers kroner dannede engang et betagende grønt tag over al trafik på vejen. I dag er mange af træerne fældede og erstattet af unge træer. 

Dyrehaven tæt ved godset med mindesten, helligkilder, karpedamme, bjørnegrotte og de store omkringliggende marker er tilsammen et velbevaret landskab, som det så ud for godt 200 år siden.

Odder Kommune har en helt unik og smuk gammel (og fredet) herregårdsallé, Rathloudals Allé, som foreningen DN Odder gerne vil værne om. 

Efter mange års tovtrækkeri og kamp er alléen med de næsten 100 år gamle lindetræer endelig fredet. En sag der i en periode delte befolkningen - fordi nogle ønskede alléen fjernet helt, så vejen kunne gøres bredere, andre mente at alléen skulle flyttes nogle meter ud i begge sider, så vejen kunne blive bredere og alléen bevares med nye unge træer - mens andre - og det gælder DN Odder mente, at de gamle træer skulle bevares. 

En gruppe borgere i Odder kæmpede for bevarelse af Rathloudals Allé. De dannede foreningen "Alléens venner" 


Alléens venner

Alléens venner arbejder for, at den fredede allé bevares for eftertiden ved genplantning af de fældede træer, og at linjeføringen af alléen ikke ændres. Man kan læse mere om Alléens Venner og foreningens arbejde for alléen på hjemmesiden: Alléens Venner 

Foreningen Alléens venner er stiftet d. 19. november 2006 og har til formål at sikre en nænsom fornyelse af Rathlousdals Allé – en fornyelse der prioriterer alleens nuværende karakter og historie.

 

 

Rathlousdals Allé i efterårsdragt
Rathlousdals Allé - endnu en af de store kæmper har måtte ladet livet.