Informationstavler skal opdateres

Det daværende Århus Amt satte en del informationstavler op, ikke mindst i den store fredning ved Sondrup og Uldrup Bakker. De fleste tavler står endnu, men de er blevet noget medtagne med årene, ligesom en del af oplysningerne på tavlerne ikke længere er aktuelle. 


DN-Odder foreslog derfor, at Grønt Råd bruger den pulje, som Rådet disponerer over, til at opdatere informationstavlerne, og den idé blev godt modtaget - så vi håber at tavlerne bliver fornyet i løbet af 2017.