I DN Odder har vi forholdsvis mange sager, som vi tager stilling til løbende.

Det handler typisk om bygninger, der ønskes opført i naturområder, der nyder forskellige former for beskyttelse. 

Vi tager også stilling til henvendelser fra borgere i kommunen, der pludselig bliver opmærksom på, at der er sket skade på naturen, der hvor de færdes eller bor. Det er f.eks. diger, der fjernes, overfording af ænder i vandhuller og søer, affald, forurening og landbrugsproduktion på naturarealer, der er omfattet af naturbeskyttelsesbestemmelser. 

 

Odder Kommune har rigtig meget landbrugsjord

I
 DN Odder passer vi på den natur, der er tilbage - altså arealer der ikke bliver dyrket kommercielt