12 spørgsmål fra DN-Odder om natur, miljø og klima

1. Vi har nu flere end 2200 sommerhuse i kommunen, og en del flere er på vej. Er der efter jeres mening en overgrænse for, hvor mange sommerhuse Odder kommune kan rumme? Og i så fald: Hvor sætter I den?

2. Skovrejsning er jo et emne, der jævnligt diskuteres politisk, men uden at der i praksis sker alverden. Hvordan kommer vi fra udpegning af områder til noget, der faktisk ender med ny skov?

3. Man kan ekspropriere til en motorvej, men ikke til en rekreativ sti. Nu har en rekreativ sti mellem Odder, Assedrup og Norsminde været på tale siden 1988 (!), men uden at der er anlagt en meter - selv om der år for år er sat penge af til den. Hvordan kommer vi videre?

4. En del steder i kommunen har der i år været små pletter, der skulle fremme biodiversiteten. Ser I det som en succes? Og skal der inddrages flere arealer, der får lov at blive vilde med vilje, så vi fremmer habitater for både dyr og planter?

5. Kommunen tjener et mindre beløb ved at sælge fældede træer som flis til varmeværker. DN-Odder mener ikke, at flis er en bæredygtig kilde til energi, og at fældet træ hellere skal blive liggende. Er I enige?

6. Vores fjorde har det ikke godt. I den kommende kommuneplan står der som mål på vandområdet, at “vi vil arbejde for, at vandkvaliteten og de fysiske forhold i vandløb, søer og kystvandring bliver så tæt på den naturlige, uforurenede tilstand som det er praktisk muligt under hensyntagen til de erhvervsmæssige interesser”. Er den målsætning ambitiøs nok?

7. Tidligere på året blev der offentliggjort et naturindeks for alle landets kommuner. Odder kommune fik ikke nogen prangende placering, idet vi blev nr. 82 blandt landets 98 kommuner. Synes I, at den placering er tilfredsstillende? Og i modsat fald: Hvordan får vi Odder løftet højere op på listen?

8. Der er lagt op til store ændringer ved Rekreationshjemmet Saxild Strand, herunder udstykning af en stor del af det grønne område ved det gamle badehotel. Hvad mener I om de planer?

9. Økologiens Have har altid haft en anstrengt økonomi og har kun ganske få på lønningslisten (men heldigvis en masse frivillige) Vil I være med til at langtidssikre haven og i så fald hvordan?

10. Udtagning af lavbund er et effektivt virkemiddel til at mindske udledningen af CO2. Hvordan kommer vi i gang her i kommunen? Der ligger jo en færdig rapport om Kysing Fjord - kan I forestille jer Kysing Fjord genskabt som et lavvandet vådområde?

11. I kommunens nye landskabsatlas gøres der meget ud af vores landskabelige værdier. Ikke desto mindre fyldes lavning efter lavning for tiden med byggejord. Vil I fremskynde planerne om at bruge overskudsjord til rekreative formål (som beskrevet i den nye kommuneplan)? Og hvad synes I om vores forslag, at overskudsjord primært skal benyttes indenfor det lokalplanområde, hvor den stammer fra?

12. Er der på naturområdet noget fra den igangværende byrådsperiode I vil fremhæve med stolthed?

Svar fra de partier der har svaret