DN-Odder meldte sagen til kommunen og regnede med, at den ville forlange affaldet fjernet i løbet af en meget kort frist. Sådan gik det ikke. Kommunen konstaterede ganske vist, akkurat som vi havde skrevet i anmeldelsen, at langt det meste af affaldet bestod af delvis nedknuste tagplader.

 

Lodsejeren forklarede, at der skam ikke var tale om en losseplads, men at han var ved at anlægge en vej, og til forstærkning af veje må der gerne anvendes rene, nedknuste materialer. Der er dog undtagelser, og tagplader er en af dem. De må ikke anvendes til vejfyld. 

Desværre indeholder loven et smuthul for en kommune kan give det, der kaldes en lovliggørende tilladelse, og det er præcis, hvad Odder Kommune valgte at gøre den 5. september i år - efter 11 måneders sagsbehandling, så nu er lossepladsen lovlig. Den afgørelse finder vi så urimelig, at vi har bedt Miljø- og Fødevareklagenævnet se på sagen. Desværre tager sådan en klagesag omkring 1 år, så foreløbig bliver affaldet i skoven, nu blot sløret af et lag jord. Det er i øvrigt den eneste gang i år vi har benyttet os af vores ret til at klage.

 

Denne sag er grel, men generelt har det efter vores mening taget overhånd med at sprede nedknuste byggematerialer i vores skove. Ofte bliver materialerne ikke knust ordentligt, og ofte følger der alskens skrammel med, så vi skovgæster nu kan finde stumper af ledninger, plast og gamle beslag på skovvejene.
 

Se vores klage: Klage over byggeaffald