Nyhed

Østjyder mod Kattegatforbindelsen

Ny forening er stiftet "Østjyder mod Kattegatforbindelsen". Foreningen er dannet blandt deltagere på det møde, som DN Odder inviterede til i oktober. Her var temaet Kattegatforbindelsen og hvordan modstandere af forbindelsen kunne samarbejde og organisere sig.

På et møde onsdag 11. november 2020 blev det besluttet at stifte en østjysk forening mod Kattegatforbindelsen - navnet bliver Østjyder mod Kattegatforbindelsen.

15 deltog i det stiftende møde, der blev holdt i Odder, og på mødet blev der nedsat en arbejdsgruppe, der bl.a. skal udarbejde forslag til vedtægter og indkalde til en stiftende generalforsamling.

I forvejen findes der foreninger mod Kattegatforbindelsen på Samsø og Røsnæs.

Er du interesseret i at blive medlem af den nye forening, kan du kontakte Bente Lyngesen på email: veslyn@mail.dk