Høringssvar

DN Odders bemærkninger til Biodiversitetsplanen 2020

DN Odder hilser Odder Kommune nye biodiversitetsplan velkommen. Planen har været sendt i offentlig høring og DN Odder har afgivet høringssvar.

Se vores høringssvar og den biodiversitetsplan som kommunen har fremlagt.

DN Odders høringssvar til Biodiversitetsplan 2020

Vi er naturligvis glade for, at Odder nu får en plan for større mangfoldighed i kommunen, og vi er imponerede over de omfattende og mange oplysninger, der er samlet i kommunens oplæg. Vi er også enige i visionen og målet: At skabe en rig og varieret lokal natur.


Desværre er de overvældende mange oplysninger også planens svaghed, for en betydelig del af dem har mere karakter af lærebog eller informationsmateriale, og det gør planen både uoverskuelig og uhåndterlig. Den er nærmere blevet et idékatalog end en plan.

Vores forslag er derfor, at den kommende Biodiversitetsplan bliver meget kort, men til gengæld operativ - altså fyldt med tiltag, der faktisk kan gennemføres eller ideer, som er realistiske. Der er for mange hensigtserklæringer i planen - vi ønsker indsatsplaner, der gerne år for år tydeligt fortæller, hvad vi vil, hvorfor og hvordan. De mange øvrige oplysninger kan passende samles i et baggrundsmateriale.

Læs vores fulde høringssvar (3 sider). 

Mere information om biodiversitetsplan i Odder Kommune

DN Odders høringssvar (pdf) 

Odder Kommunes forslag (link)