Møder og referater

Stor opbakning til DNs møde om Kattegatforbindelsen

Nyt lokal forening mod Kattegatforbindelsen tager sine første skridt.

Der er basis for en østjysk forening mod Kattegatforbindelsen. Det står fast efter DN-Odders møde "Forbindelse eller forbandelse" i Pakhuset i Odder tirsdag 20. oktober 2020. 

Mødet var fuldt besat, og på grund af corona-reglerne måtte vi desværre sige nej til mange, som gerne ville have været med. Formålet med mødet var at undersøge, om der var basis for at danne en lokal modstandsforening på linje med de to foreninger, der allerede er på Samsø og på Røsnæs. Og det var der i høj grad!  

Interessen for at være med i den initiativgruppe, der skal stifte foreningen, var så stor, at det største problem på et tidspunkt var antallet af deltagere i lokalet i forhold til corona-restriktionerne. Så snart den kommende forening er dannet og er klar til at få medlemmer, skriver vi om det her hos DN Odder. 

Op eller ned ad grantræerne 

På mødet sagde Odders borgmester, Uffe Jensen (V), at han ser Kattegatforbindelsen som en gevinst for Danmark, og at vi "skulle bevæge os lidt op over grantræerne her i Odder" og se det store perspektiv. 

"Er du slet ikke fortaler for de mennesker, du er borgmester for?", lød et af de mange spørgsmål fra salen.

Ifølge Uffe Jensen er det Folketinget, der træffer beslutningerne og selvom han er med i Kattegat-komitéen, har han ikke selv taget stilling til hvilken linjeføring, han foretrækker. Han ville dog godt sige, at han er for Kattegatforbindelsen. 

Odder Kommune brækker over 

Hvis den eventuelt kommende Kattegatforbindelse går i land i Odder Kommune, vil det brække kommunen over i to eller tre dele. Det var blot en af de bekymringer, deltagere bragte frem. Anlægget bliver det største, der nogensinde er bygget i Danmark. Motorvejen og jernbanen vil blive bredere og større end alle andre motorveje og motorvejsbroer, vi kender. Anlægget vil derfor blive et uigennemtrængelige betonforløb, som i sig selv vil ændre adgangsforhold på kryds og tværs af kommunen. 

Det er uvist, hvor anlægget eventuelt skal være, men et er sikkert - og det er, at Vejdirektoratet ser på alle tænkelige muligheder og kysterne i Odder Kommune er oplagte steder. Vi ved også, at næsten uanset hvor broen eventuelt går i land, er det områder med unik natur, fredninger og Natura 2000 områder. 

Effekten på naturen lokalt og i havmiljøet havde høj prioriteret blandt deltagerne. Flere lagde vægt på, at vi står med massive klimaforandringer og en presset natur, hvor biodiversiteten konstant reduceres. I det lys er der ikke brug for mere asfalt, flere veje og biler - tværtimod.  

Blandt de 50 deltagere var der også landmænd, og direkte adspurgt var der ingen af de fremmødte, der havde lyst til at afgive jord til brug for en Kattegatforbindelse. 

Samsø og Røsnæs

I debatten deltog repræsentanter for de to eksisterende modstandsgrupper på henholdsvis Samsø og Røsnæs. De fortalte om deres kamp mod Kattegatforbindelsen, som de anser for ødelæggende. 

På Samsø er en enig kommunalbestyrelse imod broen, her har foreningen imod broen ca. 400 medlemmer. På Røsnæs har modstandsforeningen nu 700 medlemmer. 

 

Mere: 

Omtale i Odder Avis: Nej til broen - Østjyder samles til kamp mod broen 

Sund & Bælt: Kattegatforbindelsen – Analyse af Sjællands Odde-Jylland korridorer