Nyhed

DN Odders forslag til forbedringer i Odder Kommune

Biodiversitet i Odder Kommune - DN Odders forslag

Odder Kommune har inviteret til dialog omkring biodiversitet i kommunen. Den bold tog DN Odder til sig - vi udarbejdede et katalog med forslag, der er realistiske og inden for en økonomiske ramme, som kommunen bør kunne honorere.

Se hele vores forslag nedenfor eller download samlet pdf.

Biodiversitet er et emne, vi brænder for i Danmarks Naturfredningsforening, så da Odder Kommune bad om input tog vi bolden op og udarbejdede en rapport med en række forslag til forbedringer af biodiversiteten i Odder Kommune. 

I rapporten kommer vi med ganske mange anbefalinger og forslag, men vi har samtidig bestræbt os på at være realistiske og konkrete.

Som vi ser det, er der tre store områder, hvor en indsats virkelig kan gøre en forskel, fordi de hver især dækker store arealer. 

1. Det første er et opgør med de meget store arealer med kortklippede græsplæner.  Vi kalder det "fra græsplæner til græsland".


2. Det andet er vores vejkanter. De er virkelig under pres, men de udgør en stor og vigtig biotop. Selv i vores lille kommune har vi cirka 70 hektar vejkanter, et areal, der svarer til Ravnskoven ved Hou.


3. Det tredje er at skabe sammenhængende arealer for græssende dyr. Med det rette græsningstryk har vi fra naturens side rigtig gode forudsætninger for fx at skabe spændende og varierede strandenge.